Nokia 6210 Navigator - Äänikomennot

background image

Äänikomennot

Jos haluat valita äänikomennoilla käytettävät toiminnot, valitse >

Asetukset

>

Äänikom.

. Äänikomennot, joilla voit vaihtaa profiilin, ovat Profiilit-kansiossa.

Jos haluat vaihtaa sovellukselle toisen äänikomennon, selaa sovelluksen kohdalle
ja valitse

Muokkaa

tai

Valinnat

>

Muuta komentoa

. Voit kuunnella valitun

äänikomennon valitsemalla

Valinnat

>

Toisto

.

Lisätietoja äänikomennoista on kohdassa ”Äänivalinta”, s. 22.