Nokia 6210 Navigator - Yhteydet

background image

Yhteydet

Valitse

>

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yhteys

ja jokin seuraavista:

Bluetooth

– Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen

käytöstä ja muokata Bluetooth-asetuksia. Lisätietoja on kohdassa
”Bluetooth-yhteysasetukset”, s. 72.

USB

– Voit muokata USB-asetuksia. Lisätietoja on kohdassa ”USB-liitäntä”, s. 74.

Verkkokohteet

– Voit määrittää tietyn kohteen tavoittamisessa käytettävät

yhteystavat.

Pakettidata

– Voit valita pakettidatayhteyden asetukset. Pakettidata-asetukset

vaikuttavat kaikkiin pakettidatayhteyttä käyttäviin yhteysosoitteisiin.

• Jos haluat puhelimen rekisteröityvän pakettidataverkkoon, kun olet

pakettidataa tukevan verkon peittoalueella, valitse

Pakettidatayhteys

>

Automaattisesti

. Jos valitset

Tarvittaessa

-asetuksen, laite käyttää

pakettidatayhteyttä vain, jos käynnistät sitä tarvitsevan sovelluksen tai
toiminnon.

• Jos haluat määrittää yhteysosoitteen, jota puhelin käyttää toimiessaan

tietokoneen modeemina, valitse

Yhteysosoite

.

Datapuhelu

– Voit asettaa ajan, jonka datapuheluyhteys on käytössä.

Datapuheluasetukset vaikuttavat kaikkiin GSM-datapuhelua käyttäviin
yhteysosoitteisiin.

Videon jako

– Voit määrittää SIP-profiilin asetukset manuaalisesti. Lisätietoja on

kohdassa ”Videon jaon asetukset”, s. 26.

Olotila

(verkkopalvelu) – Voit tarkastella ja muokata olotila-asetuksia.

Yhteyssovellukset, kuten pikayhteys, käyttävät olotila-asetuksia. Saatat saada
nämä asetukset palveluntarjoajaltasi.

SIP-asetukset

– Voit tarkastella tai luoda SIP (session initiation protocol)

-profiileja. Lisätietoja on kohdassa ”Videon jako”, s. 25.

XDM-profiili

– Voit luoda XDP-profiilin tai muokata sitä. Asetukset ovat

yhteyssovelluksia, kuten olotila- ja pikayhteyssovellusta, varten. Niiden ansiosta
palveluntarjoajan käytettävissä on käyttäjätietoja, jotka on tallennettu verkon
palvelimiin, mutta joita käyttäjä hallitsee. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi

background image

66

T i e d o n h a l l i n t a

pikayhteysryhmät. Saatat saada nämä asetukset palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja
on kohdassa ”Palveluasetukset”, s. 11.

Kokoonpanot

– Voit tarkastella ja poistaa määrityskonteksteja. Jotkin toiminnot,

kuten Web-sivujen selailu ja multimediaviestit, saattavat edellyttää
palveluasetuksia. Saatat saada nämä asetukset palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja
on kohdassa ”Palveluasetukset”, s. 11.

Yht.os. hallinta

– Voit rajoittaa pakettidatayhteysosoitteiden käyttöä. Tämä asetus

on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee palvelua. Asetusten muuttamiseen
tarvitaan PIN2-koodi.