Nokia 6210 Navigator - Yleiset asetukset

background image

Yleiset asetukset

Valitse

>

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset aset.

ja jokin seuraavista:

Muokkaus

– Voit säätää näytön, valmiustilan, äänien (kuten soittoäänen), kielen,

teemojen ja äänikomentojen asetuksia.

Päivä ja aika

– Voit asettaa kellonajan ja päivämäärän sekä niiden näyttömuodon.

Lisälaitteet

– Voit muuttaa lisälaitteen asetuksia. Valitse lisälaite ja haluamasi

asetus.

Kannen toim.

– Voit muokata kannen asetuksia. Katso ”Näppäinlukko”, s. 17,

”Äänipuhelun soittaminen”, s. 20 ja ”Puheluun vastaaminen tai sen
hylkääminen”, s. 22.

Tunnist. aset.

– Voit määrittää, mitä laitteesi toimintoja kiihtyvyyden tunnistin

ohjaa, ja ottaa käyttöön yksittäisiä tunnistimen vuorovaikutteisia toimintoja.

Suojaus

– Voit muuttaa laitteen ja SIM-kortin asetuksia, kuten PIN- ja

suojakoodit, tarkastella varmenteen tietoja ja tarkistaa sen aitouden sekä
tarkastella ja muokata suojausmoduuleita.

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja
sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon
voivat olla mahdollisia.

Alkup. aset.

– Voit palauttaa joidenkin asetusten alkuperäiset arvot. Tähän

tarvitaan suojakoodi.

Paikannus

(verkkopalvelu) – Voit muuttaa paikannusasetuksia. Lisätietoja on

kohdassa ”Paikannusasetukset”, s. 37.

background image

65

A s e t u k s e t