Nokia 6210 Navigator - Laitehallinta

background image

Laitehallinta

Laitehallinnalla voit muodostaa yhteyden palvelimeen ja vastaanottaa laitteen
asetuksia tai luoda, tarkastella ja hallita palvelinprofiileja. Voit saada
palveluasetuksia palveluntarjoajalta tai yrityksen tietohallinto-osastolta.

Voit avata Laitehallinta-sovelluksen valitsemalla >

Asetukset

>

Tiedonhall.

>

Laitehall.

.