Nokia 6210 Navigator - Palveluasetusten määrittäminen

background image

Palveluasetusten määrittäminen

Voit saada palveluasetuksia palveluntarjoajalta tai yrityksen tietohallinto-
osastolta.

Voit muodostaa yhteyden palvelimeen ja vastaanottaa laitteen palveluasetukset
valitsemalla

Valinnat

>

Palvelinprofiilit

, selaamalla palvelinprofiilin kohdalle ja

valitsemalla

Valinnat

>

Aloita määritys

.

background image

71

Y h t e y d e t m u i h i n l a i t t e i s i i n

Jos haluat muokata palvelinprofiilia, selaa sen kohdalle ja valitse

Valinnat

>

Muokkaa profiilia

.

Pyydä palvelinprofiiliasetukset palveluntarjoajalta tai yrityksen tietohallinto-
osastolta.