Nokia 6210 Navigator - Lisenssit

background image

Lisenssit

Digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla
digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite
käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voi
käyttää sisältöä, joka on suojattu WMDRM-, OMA DRM 1.0- ja OMA DRM 2.0 -suojauksella.
Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää,
että kyseisen ohjelmiston kyky käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä poistetaan. Tällainen
poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden
uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei
vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön
käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun
sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä lisenssit että sisältö
käyttämällä Nokia Nseries PC Suiten varmuuskopiointitoimintoa. Muut siirtomenetelmät
eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit
jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun
on ehkä palautettava lisenssit myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos
laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot
vioittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa
sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jotkin lisenssit on ehkä liitetty tiettyyn SIM-korttiin, ja suojattua sisältöä voi käyttää vain,
jos tämä SIM-kortti on laitteessa.

Jos haluat tarkastella laitteeseen tallennettuja lisenssejä, valitse >

Asetukset

>

Tiedonhall.

>

Lisenssit

.

Jos haluat tarkastella voimassa olevia lisenssejä, jotka liittyvät yhteen tai useaan
mediatiedostoon, valitse

Voimassa

. Useita lisenssejä sisältävien ryhmälisenssien

kohdalla näkyy symboli

. Jos haluat tarkastella ryhmälisenssien sisältämiä

lisenssejä, valitse ryhmälisenssi.

Jos haluat tarkastella vanhentuneita lisenssejä, joiden käyttöaika on kulunut
umpeen, valitse

Ei voimassa

. Kun haluat ostaa lisää käyttöaikaa tai pidentää

mediatiedoston käyttöjaksoa, valitse lisenssi, joka ei ole voimassa, ja sitten

Valinnat

>

Hae uusi lisenssi

. Lisenssejä ei ehkä voi päivittää, jos palveluviestien

vastaanotto on poistettu käytöstä.

Jos haluat tarkastella lisenssejä, jotka eivät ole käytössä, valitse

Ei käytössä

.

Käyttämättömiin lisensseihin ei ole kytkettynä mediatiedostoja.

background image

70

T i e d o n h a l l i n t a

Saat esiin yksityiskohtaisia tietoja, kuten avaimen kelpoisuutta ja tiedoston
lähetysmahdollisuutta koskevia tietoja, selaamalla lisenssin kohdalle ja
valitsemalla sen.