Nokia 6210 Navigator - Sovellusten asentaminen ja poistaminen

background image

Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Laitteeseen voi asentaa kahdentyyppisiä sovelluksia ja ohjelmistoja. Tyypit ovat
seuraavat:

• J2ME

TM

-sovellukset, jotka perustuvat Java

TM

-tekniikkaan ja joiden tarkennin

on .jad tai .jar. PersonalJava

TM

-sovelluksia ei voi asentaa laitteeseen.

• Muut Symbian-käyttöjärjestelmään sopivat sovellukset ja ohjelmistot.

Asennustiedostojen tarkennin on .sis tai .sisx. Asenna vain tätä laitetta varten
suunniteltuja ohjelmistoja.

Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja
muita ohjelmia, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified

TM

-testauksen läpäisseitä sovelluksia.

background image

67

T i e d o n h a l l i n t a

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea
siihen selailun aikana tai lähettää siihen multimediaviestissä, sähköpostin
liitetiedostona tai Bluetooth-yhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen
tai muistikortille Nokia PC Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer
-sovelluksen avulla.

Jos haluat etsiä asennetut sovellukset, valitse >

Sovellukset

>

Omat

.

Voit avata sovellusten hallinnan valitsemalla >

Asetukset

>

Tiedonhall.

>

Sovell. hall.

.