Nokia 6210 Navigator - Sovelluksen asentaminen

background image

Sovelluksen asentaminen

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi
pyytää hakemaan sen laitteeseen.

1. Voit asentaa sovelluksen tai ohjelmistopaketin valitsemalla

Asennustied.

ja

selaamalla asennustiedoston kohdalle. Muistikortille tallennetut sovellukset
on merkitty symbolilla

.

2. Valitse

Valinnat

>

Asenna

.

Voit vaihtoehtoisesti etsiä asennustiedoston laitteen muistista tai
muistikortilta, valita sovelluksen ja aloittaa asennuksen painamalla
selausnäppäintä.

Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos
asennettavassa sovelluksessa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta,
laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen
alkuperästä ja sisällöstä.

Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien
asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne
parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään
suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja
varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain
rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai
Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen
päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista varmista, että todella luotat
varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle
omistajalle.

Java-sovellukset voivat esimerkiksi yrittää muodostaa datayhteyden tai lähettää
viestin. Jos haluat muokata asennetun Java-sovelluksen käyttöoikeuksia ja
määrittää, mitä yhteysosoitetta sovellus käyttää, valitse

Asennetut sov.

, selaa

sovelluksen kohdalle ja valitse sitten

Avaa

.

background image

68

T i e d o n h a l l i n t a

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis) jäävät
laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen
tallentamisen. Jotta laitteen muistia olisi käytettävissä mahdollisimman paljon, kopioi
asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia PC Suite -ohjelmiston avulla ja
poista ne sitten laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Lisätietoja on kohdassa
”Tiedostonhallinta”, s. 68. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-
sovelluksen Saapuneet-kansiosta.