Nokia 6210 Navigator - Bluetooth-yhteysasetukset

background image

Bluetooth-yhteysasetukset

Valitse

>

Asetukset

>

Yhteydet

>

Bluetooth

.

Bluetooth

– Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Puhelimen näkyvyys

– Voit sallia muiden Bluetooth-laitteiden näkevän laitteesi

valitsemalla

Näkyy kaikille

. Jos haluat sallia laitteen näkyvän vain tietyn ajan,

valitse

Määritä aika

. Turvallisuussyistä kannattaa käyttää

Piilotettu

-tilaa aina,

kun se on mahdollista.

Oman puhelimen nimi

– Voit antaa laitteelle nimen.

SIM-kortin etäkäyttö

– Voit sallia toisen laitteen (esimerkiksi autosarjan) käyttää

puhelimesi SIM-korttia Bluetooth-tekniikan avulla (SIM-kortin käyttöprofiili).

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain
yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla. Tässä tilassa
langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin
hätänumeroihin. Jos haluat soittaa puheluja laitteella, poistu ensin SIM-kortin
etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

background image

73

Y h t e y d e t m u i h i n l a i t t e i s i i n