Nokia 6210 Navigator - Laiteparien muodostaminen ja laitteiden estäminen

background image

Laiteparien muodostaminen ja laitteiden estäminen

Voit avata laitepariluettelon selaamalla Bluetooth-päänäkymässä kohtaan

Laiteparit

.

Jos haluat muodostaa laiteparin, valitse

Valinnat

>

Uusi laitepari

, valitse laite,

jonka kanssa muodostat parin, ja tee salasanojen vaihto.

Jos haluat poistaa pariliitoksen, selaa sen laitteen kohdalle, johon muodostetun
pariliitoksen haluat poistaa, ja paina poistonäppäintä. Jos haluat poistaa kaikki
laiteparit, valitse

Valinnat

>

Poista kaikki

.

Kun haluat määrittää laitteen luotetuksi, selaa laitteen kohdalle ja valitse

Valinnat

>

Aseta luotetuksi

. Oman laitteesi ja luotetun laitteen välille voi

muodostua yhteys tietämättäsi. Käytä tätä asetusta vain sellaisille omille
laitteillesi (esimerkiksi tietokoneellesi), joita muut eivät pääse käyttämään,
tai luotettaville henkilöille kuuluville laitteille.

-symboli näkyy luotettujen

laitteiden nimen vieressä laiteparinäkymässä.

Jos haluat estää laitteelta tulevat yhteyspyynnöt, valitse laite laiteparinäkymässä
ja valitse sitten

Estä

.

Jos haluat tarkastella estettyjen laitteiden luetteloa, selaa oikealle kohtaan

Estetyt laitteet

. Voit poistaa laitteen eston selaamalla laitteen kohdalle ja

valitsemalla

Poista

.

background image

74

Y h t e y d e t m u i h i n l a i t t e i s i i n