Nokia 6210 Navigator - Tietojen lähettäminen

background image

Tietojen lähettäminen

1. Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.

2. Selaa lähetettävän kohteen kohdalle ja valitse

Valinnat

>

Lähetä

>

Bluetooth

.

3. Laite alkaa etsiä laitteita sallitun säteen sisältä. Laiteparien kohdalla on

-

symboli. Joissakin tapauksissa näkyvissä on vain laitteen yksilöllinen
laiteosoite. Saat selville laitteen yksilöllisen osoitteen kirjoittamalla koodin
*#2820# valmiustilassa.

Jos olet etsinyt laitteita aiemmin, edellisellä kerralla löytyneiden laitteiden
luettelo näkyy ensin. Jos haluat aloittaa uuden etsinnän, valitse

Lisää laitteita

.

4. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden.

5. Jos toinen laite edellyttää pariliitoksen luomista ennen tiedon siirtämistä,

kuuluu äänimerkki ja saat kehotuksen antaa salasana. Luo oma salasana ja
kerro se toisen laitteen omistajalle. Sinun ei tarvitse muistaa salasanaa.