Nokia 6210 Navigator - Pikayhteysistunnot

background image

Pikayhteysistunnot

Pikayhteysistunnot näkyvät näytössä tietokenttinä, jotka antavat tietoa
pikayhteysistuntojen tilasta:

Odota

– Näkyy, kun pidät soittonäppäintä painettuna samalla kun joku toinen

vielä puhuu.

background image

76

L i s ä l a i t t e e t

Puhu

– Näkyy, kun pidät soittonäppäintä painettuna ja saat luvan puhua.