Nokia 6210 Navigator - Pikayhteysryhmäpuhelun soittaminen

background image

Pikayhteysryhmäpuhelun soittaminen

Jos haluat soittaa ryhmälle, valitse

Valinnat

>

Pikayhteysosoitteet

>

Pikayhteysosoitteet

>

Valinnat

>

Soita usealle

. Valitse henkilöt, joille haluat

soittaa, ja valitse lopuksi

OK

.