Nokia 6210 Navigator - Tietojen siirtäminen tai synkronoiminen

background image

Tietojen siirtäminen tai synkronoiminen

Puhelimen vaihto -sovelluksen avulla voit kopioida ja synkronoida yhteystietoja,
kalenterimerkintöjä ja mahdollisesti muita tietoja, kuten videoleikkeitä ja kuvia,
Bluetooth-yhteyden kautta yhteensopivasta laitteesta.

Se, onko synkronointi mahdollista ja voidaanko tiedot kopioida vain kerran,
määräytyy toisen laitteen tyypin mukaan.

1. Voit siirtää tai synkronoida tiedot valitsemalla >

Asetukset

>

Yhteydet

>

Vaihto

.

Jos et ole käyttänyt Puhelimen vaihto -sovellusta aiemmin, näytössä näkyy
tietoja sovelluksesta. Voit aloittaa tietojen siirtämisen valitsemalla

Jatka

.

Jos olet käyttänyt Puhelimen vaihto -sovellusta, valitse kuvake

Aloita synkron.

,

Aloita haku

tai

Aloita lähetys

.

2. Bluetooth-yhteyttä käytettäessä puhelimien on muodostettava pariliitos,

ennen kuin tietoa voidaan siirtää.

Se, voidaanko tiedonsiirron mahdollistava sovellus lähettää toiseen laitteeseen
ja asentaa siihen, määräytyy toisen laitteen tyypin mukaan. Noudata näyttöön
tulevia ohjeita.

3. Valitse sisältö, jonka haluat siirtää laitteeseen.

4. Sisältö siirtyy laitteeseen. Siirtoon kuluva aika määräytyy siirrettävän tiedon

määrän mukaan. Voit pysäyttää siirron ja jatkaa myöhemmin.