Nokia 6210 Navigator - USB-liitäntä

background image

USB-liitäntä

Kytke USB-datakaapeli, jos haluat muodostaa datayhteyden laitteen ja
yhteensopivan tietokoneen välille.

Valitse

>

Asetukset

>

Yhteydet

>

USB

ja jokin seuraavista:

USB-yhteystila

– Voit valita USB-oletusyhteystilan tai vaihtaa käytössä olevan

tilan. Valitse

PC Suite

, jos haluat käyttää laitetta Nokia PC Suite -sovelluksen

kanssa,

Massamuisti

, jos haluat käyttää asennettuna olevalla muistikortilla tai

massamuistissa olevia tiedostoja,

Kuvansiirto

, jos haluat käyttää laitetta

PictBridge-yhteensopivan tulostimen kanssa, tai

Median siirto

, jos haluat

synkronoida mediatiedostoja, kuten musiikkia, yhteensopivan Windows
Media Player -version kanssa.

Kysy yhteyttä muod.

– Jos haluat, että laite kysyy yhteyden tarkoitusta aina, kun

kaapeli kytketään, valitse

Kyllä

. Voit asettaa oletustilan tulemaan käyttöön

automaattisesti valitsemalla

Ei

.

Kun tiedonsiirto on päättynyt, varmista, että USB-kaapelin voi turvallisesti
irrottaa tietokoneesta.