Nokia 6210 Navigator - 19. Akku- ja laturitiedot

background image

19. Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Tämän laitteen kanssa on tarkoitus
käyttää akkua BL-5F. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa:
AC-4, AC-5, AC-6, AC-8 ja DC-4. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta
se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda
akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä
latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten. Hyväksymättömien akkujen ja laturien
käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

background image

77

A k k u - j a l a t u r i t i e d o t

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on
ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten
laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin
akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua
kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua
akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat
vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä
tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten
kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja
negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin
voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen
joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.
Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa
heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, turmele, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli
akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy,
huuhtele iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua
veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille.

Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos
laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen,
vie akku palvelupisteeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Älä koskaan käytä vahingoittunutta
laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.