Nokia 6210 Navigator - Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

background image

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat
alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä ja tarkasta
hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos
sinulla on vähänkään syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota
sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai
valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun
aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

background image

78

Y l l ä p i t o - j a h u o l t o - o h j e i t a

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä

kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti,
ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.

2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös,

sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri
sivuilla.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito
Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian
huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole
valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden
suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai
takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.