Nokia 6210 Navigator - Ylläpito- ja huolto-ohjeita

background image

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä
huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää
mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna
laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja
elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten
laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen
sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden
mukaisesti.

background image

79

T u r v a l l i s u u t t a k o s k e v i a l i s ä t i e t o j a

Älä pudota, lyö tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia
piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen
linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät
antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla
radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Käytä latureita sisällä.

Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja
kalenterimerkinnät).

Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa
perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei
toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle
on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja
akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä
erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman
yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden
hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen
jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen
ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat
maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.