Nokia 6210 Navigator - Näppäinlukko

background image

Näppäinlukko

Jos haluat näppäinten lukittuvan, kun suljet liukukannen, valitse >

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset aset.

>

Kannen toim.

>

Näppäint. lukitseminen

>

Muuta

>

Lukitse liukua suljett.

.

Voit myös asettaa laitteen lukitsemaan näppäimet automaattisesti tietyn ajan
kuluttua valitsemalla >

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset aset.

>

Suojaus

>

background image

18

L a i t t e e s i

Puhelin ja SIM-kortti

>

Aut. näppäinlukon viive

>

Käytt. määrittämä

ja sitten

haluamasi ajan.

Liukukannen avaaminen avaa näppäinten lukituksen. Jos haluat avata näppäinten
lukituksen liukukannen ollessa kiinni, paina vasenta valintanäppäintä ja valitse

OK

1,5 sekunnin kuluessa.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen
hätänumeroon voivat olla mahdollisia.