Nokia 6210 Navigator - Ohjaaminen kääntämällä

background image

Ohjaaminen kääntämällä

Jos haluat soittoäänen ja hälytysäänen vaientuvan, kun käännät laitetta siten,
että näyttö on alaspäin, valitse >

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset aset.

>

Tunnist. aset.

>

Tunnistimet

>

Kyllä

. Valitse

Kääntötoiminnot

ja valitse

Puhelujen

mykistys

sekä

Torkkuhälytykset

.