Nokia 6210 Navigator - Merkkivalo

background image

Merkkivalo

GPS-valo

GPS-valo vilkkuu, kun laite yrittää muodostaa GPS-yhteyden. Valo jää palamaan,
kun GPS-yhteys on muodostunut. Kun suljet GPS-yhteyttä käyttävän sovelluksen,
valo vilkkuu nopeasti muutaman kerran.

Navi-näppäimen valo

Voit asettaa Navi-näppäimen valon vilkkumaan hitaasti, kun laitteeseen on
kytketty virta. Valo syttyy muutaman sekunnin ajaksi noin 20 sekunnin välein.

Voit ottaa tilavalon käyttöön valitsemalla

>

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset

aset.

>

Muokkaus

>

Valmiustila

>

Tilavalo

>

Käytössä

. Tilavalo ei ole käytössä, jos

valaistus on kirkas.

Huomaamatta jääneet tapahtumat

Navi-näppäimen valo vilkkuu hitaasti muutaman minuutin huomaamatta jäänen
tapahtuman, kuten vastaamatta jääneen puhelun, jälkeen.