Nokia 6210 Navigator - PIN-koodit

background image

PIN-koodit

PIN-koodin (personal identification number) tai (U)PIN-koodin (universal personal
identification number) (4–8 numeroa) avulla voit suojata SIM-kortin. (U)PIN-
koodi tulee tavallisesti SIM-kortin mukana. Aseta laite kysymään koodia joka

background image

19

L a i t t e e s i

kerran, kun laitteeseen kytketään virta >

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset

aset.

>

Suojaus

>

Puhelin ja SIM-kortti

>

PIN-koodin kysely

>

Kyllä

.

SIM-kortin mukana tulee ehkä myös PIN2-koodi, joka tarvitaan tiettyjä toimintoja
suoritettaessa.

Suojausmoduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien
tietojen käyttöä varten. Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen
allekirjoituksen tekemiseen. Suojausmoduulin PIN-koodi ja allekirjoituksen
PIN-koodi toimitetaan SIM-kortin mukana, jos SIM-kortissa on suojausmoduuli.