Nokia 6210 Navigator - USB-datakaapelin liittäminen

background image

USB-datakaapelin liittäminen

Liitä yhteensopiva USB-datakaapeli
USB-liitäntään.

Jos haluat valita oletusarvona olevan
USB-yhteystilan tai vaihtaa käytössä
olevan yhteystilan, valitse >

Asetukset

>

Yhteydet

>

USB

>

USB-

yhteystila

ja haluamasi yhteystila.

Voit asettaa oletustilan tulemaan
käyttöön automaattisesti valitsemalla

Kysy yhteyttä muod.

>

Ei

.