Nokia 6210 Navigator - Äänivalinta

background image

Äänivalinta

Laite lisää äänitunnisteen automaattisesti kaikkiin osoitekirjan nimiin. Käytä
pitkiä nimiä ja vältä samankaltaisten nimien antamista eri numeroille.

Soittaminen äänivalinnalla

Äänitunnisteet ovat herkkiä taustamelulle. Käytä äänitunnisteita hiljaisessa ympäristössä.

Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai
hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei tule luottaa missään oloissa.

1. Pidä oikeaa valintanäppäintä painettuna valmiustilassa.

Jos käytät yhteensopivaa kuuloketta, jossa on näppäin, pidä näppäintä
painettuna.

2. Kun

Sano nimi

on näkyvissä, sano äänikomento selkeästi. Laite toistaa

annettua komentoa parhaiten vastaavan äänikomennon. Laite valitsee
numeron 1,5 sekunnin kuluttua. Jos tulos ei ole oikea, valitse toinen nimi,
ennen kuin numeron valinta alkaa.