Nokia 6210 Navigator - Neuvottelupuhelun soittaminen

background image

Neuvottelupuhelun soittaminen

Laitteesta voidaan soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan luettuna)
välisiä neuvottelupuheluja (verkkopalvelu).

1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalle henkilölle.

2. Kun haluat soittaa toiselle osallistujalle, valitse

Valinnat

>

Uusi puhelu

.

3. Jos haluat aloittaa neuvottelupuhelun, valitse

Valinnat

>

Neuvottelu

,

kun henkilö, jolle ensimmäisenä soitat, vastaa puheluun.

Voit lisätä toisen henkilön neuvottelupuheluun toistamalla vaiheen 2 ja
valitsemalla

Valinnat

>

Neuvottelu

>

Liitä neuvotteluun

.

4. Kun haluat lopettaa käynnissä olevan neuvottelupuhelun, paina

lopetusnäppäintä.