Nokia 6210 Navigator - Pikavalinta

background image

Pikavalinta

Pikavalinta on nopea tapa soittaa usein tarvittaviin numeroihin valmiustilasta.
Sinun on määritettävä puhelinnumero pikavalintanäppäimiin 29 (näppäin 1
on varattu äänipuhelun vastaajalle) ja valittava

Pikavalinta

-asetuksen arvoksi

Käytössä

.

Jos haluat määrittää puhelinnumeron pikavalintanäppäimeen, valitse >

Asetukset

>

Pikavalinta

. Selaa näppäinkuvakkeen kohdalle ja valitse

Valitse

sekä nimi. Jos haluat vaihtaa numeron, valitse

Valinnat

>

Vaihda

.

Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla >

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Puhelin

>

Puhelu

>

Pikavalinta

>

Käytössä

.

Voit soittaa pikavalintanumeroon pitämällä pikavalintanäppäintä painettuna,
kunnes puhelu alkaa.