Nokia 6210 Navigator - Edellytykset videon jakamiselle

background image

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jako -toiminnon käyttäminen edellyttää UMTS (3G Universal Mobile
Telecommunications System) -yhteyttä. Lisätietoja verkon käytettävyydestä ja
tämän sovelluksen käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Jos haluat käyttää videon jakoa, tee seuraavat toimet:

• Varmista, että laitteen asetuksissa on otettu käyttöön kahdenkeskiset

yhteydet.

• Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet

UMTS-verkkoon.

• Varmista, että käytössä on aktiivinen UMTS-yhteys ja että olet UMTS-verkon

peittoalueella. Jos siirryt pois UMTS-verkon peittoalueelta jakoistunnon
aikana, jakaminen keskeytyy, mutta äänipuhelu jatkuu.