Nokia 6210 Navigator - Perinteinen ja ennustava tekstinsyöttö

background image

Perinteinen ja ennustava tekstinsyöttö

Kun kirjoitat tekstiä, symboli

ilmaisee, että käytössä on ennustava

tekstinsyöttö, ja symboli

ilmaisee, että käytössä on perinteinen tekstinsyöttö.

Jos haluat ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä,
paina toistuvasti #-näppäintä tai paina *-näppäintä ja valitse

Enn. t.syöttö

käyttöön

tai

Ennust. tekstinsyöttö

>

Ei

.

,

,

tai

tekstinsyöttösymbolin vieressä ilmaisee, onko käytössä

isot vai pienet kirjaimet vai numerot. Voit vaihtaa kirjainkoon tai kirjainten ja
numeroiden syötön välillä painamalla toistuvasti #-näppäintä.

background image

28

T e k s t i n k i r j o i t t a m i n e n

Jos haluat vaihtaa laitteen kirjoituskielen, valitse >

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset aset.

>

Muokkaus

>

Kieli

>

Kirjoituskieli

. Kirjoituskieli vaikuttaa tekstiä

kirjoitettaessa käytettävissä olevaan merkkivalikoimaan ja käytettävään
ennustavan tekstinsyötön sanakirjaan. Kaikkia käytettävissä olevia merkkejä ei ole
merkitty näppäimiin.

Kirjoittaminen perinteistä tekstinsyöttöä käyttämällä
Paina numeronäppäintä, 29, toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee
näyttöön. Paina 1-näppäintä, kun haluat kirjoittaa jonkin yleisesti käytetyn
välimerkin tai erikoismerkin.

Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä kuin nykyinen kirjain, odota, kunnes
kohdistin tulee näkyviin (tai katkaise viivejakso selaamalla eteenpäin) ja kirjoita
kirjain.

Kirjoittaminen ennustavaa tekstinsyöttöä käyttämällä
1. Paina vain kerran numeronäppäintä 29, johon haluamasi kirjain on merkitty.

Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Tavallisimmat välimerkit
voit kirjoittaa 1-näppäimellä.

2. Kun olet kirjoittanut sanan ja se on oikea, vahvista se selaamalla eteenpäin tai

lisäämällä välilyönti.

Jos sana ei ole oikein, voit tarkastella sanakirjan löytämiä sanavaihtoehtoja
yksitellen painamalla *-näppäintä toistuvasti.

Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole
sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan valitsemalla

Kirjoita

. Kirjoita sana

(enintään 32 kirjainta) ja valitse

OK

. Laite lisää sanan sanakirjaan. Kun sana-

kirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.

Perinteisen ja ennustavan tekstinsyötön yhteiset toiminnot
Kun haluat lisätä numeron, pidä numeronäppäintä painettuna.

Jos haluat kirjoittaa välimerkkejä ja erikoismerkkejä, pidä *-näppäintä painettuna.

Voit poistaa merkin painamalla poistonäppäintä. Voit poistaa useita merkkejä
pitämällä poistonäppäintä painettuna.

Jos haluat lisätä välilyönnin, paina 0-näppäintä. Voit siirtää kohdistimen
seuraavalle riville painamalla 0-näppäintä kolme kertaa.

background image

29

V i e s t i t