Nokia 6210 Navigator - Lähtevät

background image

Lähtevät

Lähtevät-kansio on lähettämistä odottavien viestien tilapäinen tallennuspaikka.
Voit avata Lähtevät-kansion valitsemalla >

Viestit

>

Lähtevät

.

Jos haluat lähettää viestin uudelleen, selaa viestin kohdalle ja valitse

Valinnat

>

Lähetä

.

Jos haluat lykätä viestin lähettämistä, selaa viestin kohdalle ja valitse

Valinnat

>

Lykkää lähetystä

.