Nokia 6210 Navigator - Synkronointi

background image

Synkronointi

Synkronointiprosessi päivittää langattoman laitteen sähköpostin, kalenterin,
osoitekirjan ja tehtävät Microsoft Exchange -tilin tiedoilla. Voit mukauttaa
synkronointitapaa määrittämällä profiilin, jonka avulla voit tehdä seuraavat
toimet:

• Voit valita synkronoitavan sisällön. Voit valita sähköpostin, kalenterin,

osoitekirjan, tehtävät tai minkä tahansa näiden yhdistelmän.

• Voit määrittää aikataulun, jonka mukaan Mail for Exchange synkronoi tiedot

automaattisesti. (Voit myös synkronoida tiedot itse milloin tahansa.)

• Voit ratkaista sisältöristiriitoja synkronoinnin aikana määrittämällä,

käytetäänkö ristiriitatilanteissa Microsoft® Exchange -palvelintilin vai
langattoman laitteen sisältöä.

• Voit valita SSL (Secure Sockets Layer) -suojauksen, joka parantaa langattoman

laitteen ja Exchange-palvelimen välistä tietoturvaa.

• Voit valita, miten haluat saada ilmoituksen saapuneesta sähköpostiviestistä.