Nokia 6210 Navigator - Palvelukäskyt

background image

Palvelukäskyt

Voit kirjoittaa ja lähettää palvelukäskyjä (niin sanottuja USSD-komentoja),
esimerkiksi verkkopalvelujen käyttöönottopyyntöjä palveluntarjoajalle,
valitsemalla

>

Viestit

>

Valinnat

>

Palvelukäskyt

. Kun haluat lähettää

komennon, valitse

Valinnat

>

Lähetä

.