Nokia 6210 Navigator - Sähköpostiasetukset

background image

Sähköpostiasetukset

Valitse

>

Viestit

>

Valinnat

>

Asetukset

>

Sähköpostiviesti

>

Postilaatikot

,

postilaatikko ja jokin seuraavista:

Yhteysasetukset

– Voit määrittää yhteysasetukset, kuten käytettävän palvelimen

ja protokollan.

Käyttäjäasetukset

– Voit määrittää käyttäjäasetukset, kuten milloin viestien

lähetys tapahtuu ja käytetäänkö niissä allekirjoitusta.

Hakuasetukset

– Voit määrittää hakuasetukset, kuten mitkä osat viesteistä laite

hakee ja kuinka monta viestiä se hakee.

Automaattinen haku

– Voit määrittää, hakeeko laite viestit automaattisesti

säännöllisin väliajoin tai milloin sähköposti-ilmoitukset vastaanotetaan
palvelimelta.