Nokia 6210 Navigator - Soittoäänen lisääminen

background image

Soittoäänen lisääminen

Voit asettaa soittoäänen tai videosoittoäänen kullekin nimelle ja ryhmälle. Jos
haluat liittää soittoäänen nimeen, valitse >

Osoitekirja

ja avaa nimi. Valitse

Valinnat

>

Soittoääni

ja soittoääni. Jos haluat liittää soittoäänen ryhmään,

selaa oikealle ryhmälistaan ja selaa sen jälkeen haluamasi ryhmän kohdalle.
Valitse

Valinnat

>

Soittoääni

ja sitten haluamasi soittoääni ryhmälle. Voit

poistaa henkilökohtaisen soittoäänen tai ryhmäsoittoäänen valitsemalla

Oletussoittoääni

-vaihtoehdon soittoääneksi.

background image

36

P a i k a n n u s