Nokia 6210 Navigator - Assisted GPS

background image

Assisted GPS

Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla voidaan noutaa pakettidatayhteyden kautta
aputietoja, joita käytetään apuna nykyisen sijainnin koordinaattien laskennassa, kun
laitteesi vastaanottaa signaaleja satelliiteilta.

Verkko-operaattori voi laskuttaa tämän yhteyden käytöstä palvelutilauksesi
mukaisesti. Pyydä oikea Internet-yhteysosoite ja palvelun hinnoittelua koskevat
tiedot palveluntarjoajalta.

Voit ottaa paikannusmenetelmän, kuten A-GPS-toiminnon, käyttöön tai poistaa
sen käytöstä valitsemalla >

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset aset.

>

Paikannus

>

Paikannusmenetelmät

, selaamalla paikannusmenetelmän kohdalle

ja valitsemalla

Ota käyttöön

tai

Poista käytöstä

.

Laitteen asetukset on määritetty valmiiksi Nokia A-GPS -palvelun käyttöä varten,
jos palveluntarjoajakohtaisia A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee
avustavat tiedot Nokia A-GPS -palvelusta vain tarvittaessa.

background image

37

P a i k a n n u s

Jos haluat käyttää A-GPS-palvelua, laitteessa on oltava määritettynä Internet-
yhteysosoite pakettidatayhteyttä varten. Laite kysyy Internet-yhteysosoitteen,
kun A-GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran. Lisätietoja
yhteysosoitteen määrittämisestä on kohdassa ”Paikannusasetukset”, s. 37.