Nokia 6210 Navigator - Paikannusasetukset

background image

Paikannusasetukset

Valitse

>

Asetukset

>

Puhelinaset.

>

Yleiset aset.

>

Paikannus

ja jokin

seuraavista:

Paikannusmenetelmät

– Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erilaisia

paikannusmenetelmiä.

Paikannuspalvelin

– Voit muokata paikannuspalvelimen asetuksia. Jos haluat

määrittää, muodostaako laite yhteyden paikannuspalvelimeen automaattisesti,
kysyykö se varmistuksen joka kerran tai että se ei muodosta koskaan yhteyttä
paikannuspalvelimeen, valitse

Paikannuspalvel. käyttö

. Jos haluat määrittää

yhteysosoitteen A-GPS-yhteyttä varten, valitse

Yhteysosoite

. Voit käyttää vain

pakettidatayhteyttä käyttävää Internet-yhteysosoitetta. Laite kysyy Internet-
yhteysosoitteen, kun A-GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran.
Jos haluat määrittää käytettävän palvelimen, valitse

Palvelimen osoite

.

Merkintätavat

– Voit määrittää mittajärjestelmän ja koordinaattien muodon.