Nokia 6210 Navigator - Kartat

background image

Kartat

Karttojen käytettävyys vaihtelee maittain tai alueittain. Karttoja ei ehkä ole
käytettävissä, koska maan tai alueen laki estää sen. Nokia ei anna mitään takuuta
karttojen käytettävyydestä, tarkkuudesta, oikeellisuudesta tai päivitettävyydestä
ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.