Nokia 6210 Navigator - Karttojen selaaminen

background image

Karttojen selaaminen

Voit käynnistää

Kartat

-sovelluksen painamalla suunnistusnäppäintä.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäistä kertaa, sinun on ehkä määritettävä
matkapuhelinverkon yhteysosoite sijainnin karttatietojen hakua varten. Jos haluat
vaihtaa oletusyhteysosoitteen myöhemmin, valitse

Valinnat

>

Työkalut

>

Asetukset

>

Internet

>

Verkkokohde

.

Jos haluat ilmoituksen, kun laite rekisteröityy oman kotiverkkosi ulkopuolella
olevaan verkkoon, valitse

Valinnat

>

Työkalut

>

Asetukset

>

Internet

>

Verkkovierailu-varoitus

>

Päällä

. Lisätietoja ja verkkovierailujen hinnat saat

verkkopalvelujen tarjoajalta.

Tiedonsiirron symboli näyttää käytössä olevan Internet-yhteyden ja sovelluksen
käynnistämisen jälkeen siirrettyjen tietojen määrän.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä
koskaan luota pelkästään tämän laitteen karttoihin.

Kun avaat Kartat-sovelluksen, näyttöön tulee sijainti, jonka olet tallentanut
viimeisen istunnon aikana, tai sen maan pääkaupunki, jossa parhaillaan olet.
Tarvittaessa laite hakee myös paikan kartan.

Jos haluat muodostaa GPS-yhteyden ja suurentaa viimeksi tunnetun sijainnin
näyttöön, paina selausnäppäintä tai valitse

Valinnat

>

Oma sij.

.

A GPS -symboli (

) näyttää satelliittisignaalin käytettävyyden ja

voimakkuuden. Yksi palkki merkitsee yhtä satelliittia. Kun laite vastaanottaa
riittävästi tietoja satelliitista GPS-yhteyden muodostamista varten, palkki
muuttuu vihreäksi. Laitteen on vastaanotettava signaaleja ainakin neljästä
satelliitista voidakseen laskea sijaintisi koordinaatit. Kun laite on tehnyt alustavat
laskutoimitukset, kolmen satelliitin signaalit ehkä riittävät.

Voit suurentaa tai pienentää sivua näytössä painamalla *- tai #-näppäintä. Voit
siirtyä kartalla selausnäppäimellä. Laite hakee automaattisesti uuden kartan, jos
selaat alueelle, jota laitteessa jo olevat kartat eivät kata. Lisätietoja on kohdassa
”Karttojen hakeminen”, s. 41. Kartat ovat maksuttomia, mutta niiden hakeminen
voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta.
Lisätietoja siirtoon liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajalta. Kartat tallentuvat
automaattisesti laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille (jos se on
asetettu laitteeseen).

background image

40

P a i k a n n u s