Nokia 6210 Navigator - Kompassi

background image

Kompassi

Laitteessa on magneettinen kompassi.

Kompassi olisi aina kalibroitava oikein. Sähkömagneettiset kentät,
suuret metalliesineet, muut ulkoiset olosuhteet ja liu’un avaaminen tai
sulkeminen voi heikentää kompassin tarkkuutta. Älä luota koskaan pelkästään
laitteen kompassiin.

Voit ottaa kompassin käyttöön ja yrittää
määrittää nykyisen sijaintisi painamalla
selausnäppäintä. Jos kompassin ympärillä
oleva kehä on punainen, kompassia ei ole
kalibroitu. Voit kalibroida kompassin
pyörittämällä laitetta kaikkien akselien
ympäri jatkuvalla ranneliikkeellä, kunnes
kehä muuttuu vihreäksi. Kun kierrät
laitetta, varmista, että näyttö on välillä maata kohti.

Jos kehä on keltainen, kalibroinnin tarkkuus on vaillinainen. Jatka siinä
tapauksessa laitteen kiertämistä. Kun kompassi on käytössä ja kompassia
ympäröivä kehä on vihreä, kartan näkymä kiertyy automaattisesti sen mukaan,
mihin suuntaan laitteen yläreuna osoittaa.

Voit ottaa kompassin käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla

Valinnat

>

Työkalut

>

Ota kompassi käyttöön

tai

Poista kompassi käyt.

. Kun kompassi ei ole

käytössä, kehä kompassin ympärillä on valkoinen eikä karttanäkymä käänny
automaattisesti.