Nokia 6210 Navigator - Tietoja GPS-toiminnosta

background image

Tietoja GPS-toiminnosta

GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen radionavigointijärjestelmä,
johon kuuluu 24 satelliittia ja niiden maa-asemat, jotka valvovat satelliittien
toimintaa.

Laitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa
yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät
muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain
puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointi-
suunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös
satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat
vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuudeen ja laatuun. GPS-vastaanotinta tulisi käyttää
GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.

Mitään GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä
paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja
solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.