Nokia 6210 Navigator - Kuvien muokkaaminen

background image

Kuvien muokkaaminen

Voit avata muokkausohjelman selaamalla kuvan kohdalle Galleriassa ja
valitsemalla

Valinnat

>

Muokkaa

.

Jos haluat katsoa kuvaa koko näytössä ja palata normaaliin näyttöön, paina *-
näppäintä.

Voit kiertää kuvaa myötä- tai vastapäivään painamalla 3- tai 1-näppäintä.

Voit suurentaa tai pienentää kuvaa painamalla 5- tai 0-näppäintä.

Voit liikkua suurennetussa kuvassa selaamalla ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai
oikealle.

Jos haluat rajata ja kiertää kuvaa, säätää sen kirkkautta, väriä, kontrastia ja
tarkkuutta sekä lisätä kuvaan tehosteita, tekstiä, leikekuvia tai kehyksen, valitse

Valinnat

>

Valitse toiminto

.