Nokia 6210 Navigator - Online-jaon asetukset

background image

Online-jaon asetukset

Jos haluat muokata online-jaon asetuksia, valitse >

Internet

>

Online-jako

>

Valinnat

>

Asetukset

ja jokin seuraavista:

Palveluntarjoajat

– Voit tarkastella palveluntarjoajien luetteloa.

Omat tilit

– Voit luoda uuden tilin valitsemalla

Valinnat

>

Lisää uusi tili

. Jos

haluat muokata aiemmin luotua tiliä, valitse tili ja sitten

Valinnat

>

Muokkaa

.

Voit antaa tilille nimen ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan.

Sovelluksen as.

– Voit valita näytössä näkyvien kuvien koon ja luonnoksissa tai

tekstimerkinnöissä käytetyn fonttikoon.

Lisäasetukset

– Voit valita oletusyhteysosoitteen ja tavan, jolla laite tarkistaa,

onko palvelimessa uutta sisältöä. Voit myös sallia sisällön hakemisen, kun laite on
vierasverkossa, ja julkaistavat kuvatiedot.