Nokia 6210 Navigator - Kuvien ottaminen

background image

Kuvien ottaminen

Pääkamera
1. Voit aktivoida kameran painamalla kameranäppäintä.

2. Voit suurentaa tai pienentää kohdetta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

background image

49

K a m e r a

3. Voit lukita tarkennuksen

kohteeseen painamalla
kameranäppäimen puoliväliin.

Voit ottaa kuvan painamalla
kameranäppäimen pohjaan.

Kakkoskamera
1. Voit ottaa kakkoskameran käyttöön painamalla kameranäppäintä, avaamalla

työkalurivin selaamalla vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla .

2. Voit suurentaa tai pienentää kuvattavaa kohdetta näytössä selaamalla ylös

tai alas.

3. Voi ottaa kuvan valitsemalla

Ota kuva

.

Kameran sulkeminen
Voit sulkea kameran valitsemalla

Valinnat

>

Poistu

.

Jos avaat Gallerian kamerasta, kamera sulkeutuu.