Nokia 6210 Navigator - Panoraamakuvien ottaminen

background image

Panoraamakuvien ottaminen

Voit ottaa panoraamakuvauksen käyttöön painamalla kameranäppäintä,
avaamalla työkalurivin selaamalla vasemmalle tai oikealle ja valitsemalla

.

Aloita panoraamakuvan ottaminen painamalla kameranäppäintä. Käännä sitten
kameraa hitaasti vasemmalle tai oikealle. Kamera tallentaa panoraaman ja
näyttää sen kääntymisen aikana. Jos etsimessä näkyvä nuoli muuttuu punaiseksi,
käännät kameraa liian nopeasti ja kuvasta tulee epätarkka. Suuntaa ei voi vaihtaa
kameran kääntämisen aikana. Voit lopettaa kuvan ottamisen painamalla
kameranäppäintä.