Nokia 6210 Navigator - Videoleikkeiden tallentaminen

background image

Videoleikkeiden tallentaminen

1. Voit ottaa pääkameran käyttöön painamalla kameranäppäintä. Voit ottaa

kakkoskameran käyttöön avaamalla työkalurivin selaamalla vasemmalle tai
oikealle ja valitsemalla . Jos kamera on kuvaustilassa (

), avaa työkalurivi

selaamalla vasemmalle tai oikealle ja valitse

.

2. Voit aloittaa kuvaamisen pääkameralla painamalla kameranäppäintä. Voit

aloittaa kuvaamisen kakkoskameralla valitsemalla

Kuvaa

. Kuulet äänen, joka

ilmaisee, että kuvaaminen on alkanut.

Jos haluat suurentaa tai pienentää kohdetta näytöllä pääkameraa
käyttäessäsi, paina äänenvoimakkuusnäppäimiä, tai jos käytät kakkoskameraa,
selaa ylös- tai alaspäin.

3. Voit lopettaa kuvaamisen pääkameralla painamalla kameranäppäintä. Voit

lopettaa kuvaamisen kakkoskameralla valitsemalla

Lopeta

. Video tallentuu

automaattisesti Galleria-sovelluksen Videoleikkeet-kansioon. Lisätietoja on
kohdassa ”Galleria”, s. 45. Videoleikkeen enimmäispituus määräytyy
käytettävissä olevan muistin mukaan.

Voit keskeyttää kuvaamisen tilapäisesti milloin tahansa valitsemalla

Tauko

.

Videon kuvaus päättyy automaattisesti, jos taukonäppäintä on painettu eikä
mitään näppäintä paineta minuutin kuluessa. Voit jatkaa kuvaamista
valitsemalla

Jatka

.

background image

50

M e d i a