Nokia 6210 Navigator - Sisältö

background image

Sisältö

Sisältö ............................................... 4

TURVALLISUUS ................................. 6

Tuki ................................................... 8

Ohjeet................................................................... 8
Nokian asiakastuki- ja yhteystiedot............ 8

1. Käytön aloittaminen .................... 9

(U)SIM-kortin ja akun asennus..................... 9
Muistikortti......................................................... 9
Akun lataaminen............................................ 10
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........ 11
Antennien paikat ........................................... 11
Palveluasetukset ............................................ 11
Tervetuloa-sovellus ....................................... 12
Ohjattu asetustoiminto................................ 12

2. Laitteesi ...................................... 13

Näppäimet ja osat ......................................... 13
Valmiustila....................................................... 14
Symbolit ........................................................... 15
Näytönsäästäjä............................................... 16
Valikko .............................................................. 16
Kohteiden valitseminen sovelluksessa..... 16
Siirtyminen sovelluksesta toiseen............. 17
Sovelluksen sulkeminen............................... 17
Äänenvoimakkuuden säätäminen ............. 17
Näytön kiertäminen ...................................... 17
Ohjaaminen kääntämällä ............................ 17
Näppäinlukko .................................................. 17
Etälukitus ......................................................... 18
Tunnusluvut..................................................... 18
Lataa-sovellus................................................. 19
Omat.................................................................. 19
Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen ... 20
USB-datakaapelin liittäminen ................... 20

3. Soittotoiminnot.......................... 20

Äänipuhelun soittaminen............................ 20
Puheluun vastaaminen tai sen
hylkääminen.................................................... 22
Videopuhelut................................................... 23

Puheluasetukset ............................................. 24
Videon jako ...................................................... 25
Loki ..................................................................... 27

4. Tekstin kirjoittaminen ............... 27

Perinteinen ja ennustava tekstinsyöttö ... 27
Tekstin kopiointi ja poistaminen................ 29

5. Viestit ......................................... 29

Viestien kirjoittaminen ja
lähettäminen ................................................... 29
Saapuneet-kansio .......................................... 30
Palveluviestit ................................................... 30
Sähköposti........................................................ 30
Mail for Exchange.......................................... 31
Lähtevät ............................................................ 33
Viestinlukija ..................................................... 33
SIM-kortilla olevien viestien
tarkasteleminen.............................................. 33
Tiedotteet ......................................................... 33
Palvelukäskyt ................................................... 34
Viestien asetukset .......................................... 34

6. Osoitekirja .................................. 35

Yhteystietojen tallentaminen ja
hallinta .............................................................. 35
Yhteysryhmät .................................................. 35
Soittoäänen lisääminen................................ 35

7. Paikannus ................................... 36

Tietoja GPS-toiminnosta .............................. 36
Assisted GPS .................................................... 36
GPS-yhteyden muodostaminen.................. 37
Paikannuspyynnöt.......................................... 38
Kartat................................................................. 38
Maamerkit........................................................ 44
GPS-tiedot........................................................ 44

8. Galleria ....................................... 45

Päänäkymä....................................................... 45
Tiedostojen hakeminen................................. 45
Kuvien katseleminen ..................................... 46
Kuvien muokkaaminen ................................. 46

background image

5

Videoleikkeiden muokkaaminen ................ 46
Kuvien tulostaminen..................................... 46
Online-jako...................................................... 47

9. Kamera ........................................ 48

Kuvien ottaminen .......................................... 48
Videoleikkeiden tallentaminen .................. 49
Panoraamakuvien ottaminen ..................... 50

10.Media......................................... 50

Soitin ................................................................. 50
Nokia Podcasting ........................................... 52
Radio ................................................................. 54
RealPlayer ........................................................ 56
Äänitys .............................................................. 56

11.Internet...................................... 56

Web-sivujen selaaminen ............................. 56
Etsi ..................................................................... 59

12.Mukauttaminen ........................ 60

Teemat .............................................................. 60
Profiilit .............................................................. 60

13.Ajanhallinta .............................. 60

Kello................................................................... 60
Kalenteri........................................................... 61

14.Toimistosovellukset .................. 61

Aktiiviset muistiinpanot............................... 61
Muistikirja........................................................ 61
Laskin ................................................................ 62
Muunnin........................................................... 62
Mobiilisanakirja.............................................. 62
Adobe Reader.................................................. 63
Quickoffice ...................................................... 63

15.Asetukset .................................. 64

Äänikomennot................................................. 64
Puhelinasetukset ............................................ 64
Puhe ................................................................... 66

16.Tiedonhallinta........................... 66

Sovellusten asentaminen ja
poistaminen ..................................................... 66
Tiedostonhallinta............................................ 68
Lisenssit............................................................. 69
Laitehallinta..................................................... 70

17.Yhteydet muihin laitteisiin...... 71

Tietojen siirtäminen tai
synkronoiminen .............................................. 71
PC Suite............................................................. 71
Bluetooth-yhteydet ....................................... 72
USB-liitäntä..................................................... 74
Etäsynkronointi............................................... 74
Pikayhteys ........................................................ 74
Yhteydenhallinta ............................................ 76

18.Lisälaitteet ................................ 76

19.Akku- ja laturitiedot................ 76

Ohjeet Nokian akun aitouden
tunnistamista varten..................................... 77

Ylläpito- ja huolto-ohjeita ........... 78

Turvallisuutta koskevia lisätietoja 79

Hakemisto ...................................... 83

background image

6

T U R V A L L I S U U S