Nokia 6210 Navigator - TURVALLISUUS

background image

TURVALLISUUS

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai
lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai
se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin
ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa
laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten
laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia
tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja laitteestasi

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850-, 900-, 1800-,
1900- ja UMTS 900- ja 2100 -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata kaikkia lakeja sekä kunnioita paikallisia
käytäntöjä ja muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen,
muokkaamisen tai siirtämisen.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä. Laitteesi voi tietokoneen tapaan altistua viruksille
ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa
sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä
peräisin olevia palveluja ja ohjelmistoja, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia
ohjelmia vastaan, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen
läpäisseitä sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla virustentorjuntaohjelmiston
ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.

background image

7

T U R V A L L I S U U S

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten
Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien osapuolten sivustoja.
Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä
vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia
varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun
ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman
laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Toimistosovellukset tukevat Microsoftin Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmien
(Microsoft Office -ohjelmiston versioiden 2000, XP ja 2003) yhteisiä ominaisuuksia.
Kaikkia tiedostomuotoja ei voi tarkastella tai muokata.

Muista tehdä varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai
säilytä ne paperilla.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen
käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta.
Monien toimintojen käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. Nämä toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä tilata tietty
verkkopalvelu erikseen palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita, ja
antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat
verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia
kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai
että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on
voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä,
valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyskäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä
(HTTP ja SSL). Jotkin laitteen toiminnot, kuten multimediaviestipalvelu, Webin selaaminen ja
sähköposti edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.

Akun poistaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

background image

8

T u k i