Nokia 6210 Navigator - חיפוש

background image

תיללכ

רחב ,תונימזה אשונה תוכרע תגצהל .

אשונ תוכרע

<

תורדגה

< רחב

.תרוקיב ןמיס תועצמאב תנמוסמ הליעפה אשונה תכרע

<

תויורשפא

רחבו אשונה תכרע לא לולג ,אשונ תכרע לש המידקמ הגצהל

.

הרדגה

רחב ,המידקמ הגוצתב תגצומש אשונה תכרע תלעפהל .