Nokia 6210 Navigator - Umhirða og viðhald

background image

Umhirða og viðhald

Í tækinu fer saman frábær hönnun og flókin tækni sem fara þarf gætilega með. Eftirfarandi
leiðbeiningar hjálpa til við að halda tækinu í ábyrgð.

Halda skal tækinu þurru. Úrkoma, raki og hvers kyns vökvar geta innihaldið steinefni sem
tæra rafrásirnar. Ef tækið blotnar skal fjarlægja rafhlöðuna og leyfa því að þorna alveg
áður en rafhlaðan er sett í það aftur.

Ekki skal nota tækið á rykugum og óhreinum stöðum né geyma það þar. Færanlegu
hlutirnir og rafrænir hlutar þess geta skemmst.

Ekki skal geyma tækið á heitum stað. Hátt hitastig getur dregið úr endingu
rafeindatækja, skemmt rafhlöður og undið eða brætt sum plastefni.

Ekki skal geyma tækið á köldum stað. Þegar tækið hitnar upp að eðlilegu hitastigi getur
raki myndast innan í því og hann getur skemmt rafrásaspjöld.

Ekki skal reyna að opna tækið öðruvísi en tilgreint er í þessari handbók.

Tækinu skal ekki henda, ekki skal banka í það eða hrista það. Óvarleg meðferð getur
skemmt innri rafrásarspjöld og fíngerðan búnað.

Ekki skal nota sterk efni, leysiefni til hreingerninga eða sterk hreinsiefni til þess að þrífa
tækið.

Ekki skal mála tækið. Málningin getur fest hreyfanlega hluti tækisins og komið í veg fyrir
að þeir vinni rétt.

Nota skal mjúkan, hreinan, þurran klút til að hreinsa linsur, líkt og myndavélar-,
fjarlægðarnema- og ljósnemalinsur.

Aðeins skal nota loftnetið sem fylgir með tækinu eða samþykkt varaloftnet. Ósamþykkt
loftnet, breytingar á þeim eða viðbætur, gætu skemmt tækið og kunna að brjóta í bága
við ákvæði laga um senditæki.

Nota skal hleðslutæki innandyra.

Alltaf skal taka öryggisafrit af gögnum sem ætlunin er að halda, t.d. tengiliðum og
dagbókaratriðum.

Hægt er að endurstilla tækið af og til og tryggja þannig hámarksafköst með því að
slökkva á tækinu og fjarlægja rafhlöðu þess.

Þessar ábendingar eiga jafnt við um tækið, rafhlöðuna, hleðslutækið eða aðra aukahluti.
Ef tæki vinnur ekki rétt skal fara með það til næsta viðurkennda þjónustuaðila til
lagfæringar.

background image

76

V i ð b ó t a r ö r y g g i s u p p l ý s i n g a r

Losun

Merkið sem sýnir yfirstrikaða ruslafötu og er á vörunni, bæklingnum eða
umbúðunum táknar að fara verður með allan rafbúnað og rafeindabúnað,
rafhlöður og rafgeyma á sérstaka staði til förgunar að líftíma vörunnar liðnum.
Þessi krafa á við um Evrópusambandið og önnur svæði þar sem sérstakir
móttökustaðir eru til staðar. Hendið þessum vörum ekki með heimilisúrgangi.

Það að fara með vöruna á móttökustað minnkar losun óflokkaðs sorps og hjálpar
til við endurvinnslu. Nánari upplýsingar um safnstaði eru veittar hjá söluaðilum,
viðkomandi yfirvöldum á staðnum, framleiðslueftirliti í viðkomandi landi eða
umboðsaðila Nokia á staðnum. Upplýsingar um Eco-yfirlýsingu vörunnar og
leiðbeiningar um skil á úreltum vörum er að finna í landaupplýsingum á
www.nokia.com.