Nokia 6210 Navigator - Antennelocaties

background image

Antennelocaties

Antenne mobiel netwerk (1)

Bluetooth-antenne (2)

GPS-antenne (3)

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle
radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied
rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden
of ontvangen is. Contact met zo'n antenne kan de kwaliteit van de
communicatie nadelig beïnvloeden en ervoor zorgen dat het apparaat
meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en kan de levensduur
van de batterij verkorten.