Nokia 6210 Navigator - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

De batterij is vooraf opgeladen, maar de oplaadniveaus kunnen verschillen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

background image

11

A a n d e s l a g

2. Sluit de lader aan op het apparaat.

U kunt het apparaat gebruiken
terwijl het wordt opgeladen.

3. Als de batterij volledig is

opgeladen, koppelt u de lader los
van het apparaat en vervolgens
haalt u de stekker uit het
stopcontact.

Als de batterij volledig ontladen is,
kan het enkele minuten duren voordat
de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het
apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij.